Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.hodowca.agro.pl/sklep

Informacje ogólne

1. Sprzedającym i właścicielem witryny www.hodowca.agro.pl/sklep jest firma:
Hodowca sp.z o.o. ul. Starogardzka 70 83-010 Straszyn. Firma jest zarejestrowana pod nr NIP 593-23-10-747 oraz nr REGON: 192637257, zwana dalej Hodowca lub sklepem internetowym.

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez witrynę www.hodowca.agro.pl/sklep korzystając z modułu sklepu, wysyłając zamówienie mailem na adres kszczepanek@qv.pl a także dla stałych odbiorców telefonicznie kontaktując się z konsultantem sklepu.

2. Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

3. Za złożenie zamówienia uważamy wskazanie zamawianych towarów, sprecyzowanie formy płatności oraz dostawy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

4. Po złożeniu zamówienia, jak również po rejestracji klient otrzymuje e-mail z treścią zamówienia lub danymi rejestracyjnymi..

5. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia i uzgodnieniu formy płatności.

6. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji cen towarów znajdujących się w ofercie.

7. Gdy do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT zamawiający jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia oraz, w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji, do podania w formularzu numeru NIP. Prosimy o staranne i dokładne wypełnianie formularzy rejestracyjnych.

8. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do sklepu e-mail na adres kszczepanek@qv.pl z odpowiednią informacją lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem sklepu.

9. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki, z zastrzeżeniem postanowień punktu ZWROTY niniejszego Regulaminu.

10. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazanym w formularzu zamówienia adres, ponowne wysłanie zamówionych produktów będzie możliwe tylko po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za ponowne wysłanie zwróconego towaru (przedpłata na konto sklepu)

11. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.

Czas realizacji i dostawy zamówienia

1. Kupujący informowani są o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail. Zarejestrowany klient ma dodatkową możliwość monitorowania stanu zamówienia po zalogowaniu się w panelu klienta sklepu.

2. Realizacja zamówienia trwa przeciętnie 1 dzień roboczy. Okres, który firma transportowa potrzebuje na dostarczenie przesyłki do adresata, to: 1-2 dni robocze (dostawa w godz. 10.00-16.00) - zależnie od strefy. Wysyłki na sobotę są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. W każdym przypadku służymy pomocą, aby proces dostawy zamówienia nie był dla Państwa uciążliwy i przebiegał sprawnie.

3. W przypadku niedostępności towaru w magazynie i u naszych dostawców, klient jest informowany za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji kupujący może anulować zamówienie.
W przypadku, gdy zamówienie obejmuje większą ilość artykułów, z których część jest chwilowo niedostępna, klient jest informowany o przewidywanym terminie dostawy, dostępności poszczególnych artykułów oraz zostaje poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie całego zamówienia). W przypadku realizacji częściowej, sklep pokrywa koszty kolejnych przesyłek.


Formy płatności

1. Stosowaną formy płatności dla zamówień od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji to:

- pobranie – płatne kurierowi przy odbiorze
- przedpłata - płatność przelewem na konto firmy Hodowca - Citi Handlowy:

94 1030 1654 0000 0000 0476 9000

2. W przypadku zamówień składanych przez szkoły i instytucje budżetowe, a także inne firmy, możliwa jest także płatność odroczona od 7 do 14 dni liczonych od daty wystawienia faktury. Skorzystanie z tej formy płatności wymaga wcześniejszej zgody konsultanta sklepu, przesłania e-mailem na adres kszczepanek@qv.pl zamówienia, a także innych dokumentów o przesłanie których może poprosić konsultant np. zaświadczenie Regon, NIP.

Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. nr 22, poz. 271) klient będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Prawo zwrotu towaru nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ww. ustawy. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania lub zniszczenia oraz powinien znajdować się w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

2. Zwracany towar kupujący wysyła na swój koszt.

3. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon fiskalny lub fakturę VAT.

4. Sklep zwraca kupującemu kwotę równą cenie produktu wyszczególnionej na fakturze. Zwrot nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru, nie później jednak niż w przeciągu pięciu dni od otrzymania przesyłki.

Reklamacje

1. Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją jakości producenta. W przypadku, gdy po otrzymaniu przesyłki kupujący stwierdzi wady zakupionego towaru, może zareklamować zakupiony w Sklepie towar.

2. Jeżeli kupujący przy odbiorze stwierdzi uszkodzenie przesyłki powstałe podczas transportu, należy zgłosić ten fakt bezpośrednio podczas odbioru przesyłki dostarczającemu ją kurierowi oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia (przesyłki kurierskie są ubezpieczone), a także zgłosić ten fakt sprzedawcy.

3. Wadliwy towar należy odesłać przesyłką kurierska na adres Hodowca w terminie do 3 dni od jego otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży konsumenckiej klient zobowiązany jest powiadomić Sklep o wadzie przed upływem dwóch miesięcy od daty jej stwierdzenia. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

4. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon fiskalny lub fakturę VAT wraz z gwarancją, jeżeli taki dokument został wystawiony oraz pismo określające przyczynę reklamacji. Pismo to powinno zawierać również numer konta bankowego kupującego.

5. Sklep zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy i odesłanie go do kupującego na swój koszt. W przypadku, gdy wymiana produktu będzie niemożliwa, sklep niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji zwróci na konto wskazane przez kupującego cenę za produkty i poniesione przez klienta koszt dostawy zamówienia.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Firma Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu, o ile użytkownik serwisu nie poinformował wcześniej Hodowca o możliwości wykorzystania hasła użytkownika przez osobę nieuprawnioną.

2. Firma Hodowca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia klienta będące następstwem okoliczności, za które Hodowca nie ponosi odpowiedzialności. Wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku szkód wynikających z winy nieumyślnej, Hodowca odpowiada tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia.

3. Firma Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za trudności klienta w połączeniu ze Sklepem, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które Hodowca nie ponosi odpowiedzialności.


Ochrona danych osobowych

1. Firma Hodowca gwarantuje swoim kontrahentom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów reklamowych i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.

2. Każdy kontrahent ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl